Sunday, October 20, 2013

c k babu chittor constituency

c k babu chittor constituency వీడి పేరు సీ క్ బాబు చిత్తూర్  నియోజకవర్గం నుంచి  శాసన సభ్యుడు.ఆంధ్ర ప్రదేశ్ .వీడు ప్రతి రోజు గాంధీ సూత్రాలు గాంధీ భవన్లో వినిపిస్తాడు. (సా. 6:00 నుంచి 7  గంటల వరకు) కావున అందరు వచ్చి దీవించాలని మనవి.


అమెరికా  వారి సహకారం తో  సువార్త  మహా సభలు లాగా  "గాంధీ సూత్రాలు వినిపిస్తాడు"

No comments:

Post a Comment